Lớp phủ lưới sợi thủy tinh Bán sỉ

Lớp phủ lưới sợi thủy tinh

CÁC LOẠI: Dòng ACRYLIC Sê-ri SBR
MẶT HÀNG: RF-301 RF-302 RF-9601 RF-9602 RF-9603
NỘI DUNG RẮN 44 ± 1% 44 ± 1% 50 ± 1% 50 ± 1% 50 ± 1%
TẦM NHÌN 100-500 100-500 700 700 700
GIÁ TRỊ pH 7,5-9,0 7,5-9,0 7 - 8 7 - 8 7 - 8
NHIỆT KẾ THỦY TINH 8-9 42-44 10 25 38
Thời hạn sử dụng ở 5 - 30 ° C 6 tháng
Đang tải 20 tấn mỗi 20 "GP
Đóng gói: Flexitank