Chất dẻo PVC - Nitrile dạng bột Bán sỉ

Chất dẻo PVC - Nitrile dạng bột

RF-9620 là nhũ tương đồng trùng hợp butadien-acrylonitrile biến tính, được khử nhũ tương và làm khô thành cao su dạng bột. RF-9620 là

đặc biệt được sử dụng cho chất tăng cường nhựa PVC, PVC cường lực được sử dụng để làm tất cả các loại găng tay PVC, vật liệu vỏ bọc cáp dây

als, dải niêm phong ô tô và các sản phẩm PVC khác.

  1. Hỗn hợp dễ phân tán và có khả năng tương thích tốt với nhựa PVC.
  1. Có thể cải thiện đáng kể đặc tính chống trượt, độ bền của các sản phẩm PVC.
  1. Có thể ngăn chặn sự di chuyển chất hóa dẻo PVC.